Amfora i kvevri, kakva je razlika?

Amfora i kvevri, kakva je razlika?

Q: Kakva je razlika između vina iz amfore i kvevrija i da li je to isto?
(Goran Marković, Beograd)

A: Razlika između vina iz amfore i kvevrija je isključivo lingvistička konfuzija. Naime, amfore su u antičkim civilizacijama služile pre svega kao ukrasne posude za trasnport i posluživanje vina i imale su dve ručke sa strane, dok se vino pravilo u znatno većim glinenim sudovima koje su u Gruziji zvali kvevri, a u starom Rimu dolija.

Međutim, budući da ljudi danas uglavnom znaju za amfore, ali ne i za kvevri ili doliju, u plasmanu na tržište ovakvih vina koja se proizvode u sudovima od pečene gline bilo je jednostavnije nazvati ih vinima iz amfore.

Inače, fermentori od gline i terakote korišćeni su za proizvodnju vina u starom Rimu i drugim drevnim civilizacijama. Najstariji poznati primerci takvih posuda u kojima je bilo vino potiču iz neolitskog doba, oko 6.000 godina p.n.e. i pronađeni su na lokalitetu u Gruziji.

Malca otvaranje amfora 24
Otvaranje amfore ukopane u zemlju kako bi se održala stabilna temperatura tokom fermentacije

Veličina dolija kretala se od 150 do 2.000 litara, dok se u Gruziji danas najčešće koriste kvevri zapremine između 1.000 i 2.000 litara. Te posude su namenski pravljene za proizvodnju vina i ukopavaju se do vrha u zemlju kako bi se održavala stabilna temperatura tokom fermentacije. Nekada su ove glinene posude zbog poroznosti iznutra oblagane smolom (Rim) ili pčelinjim voskom (Gruzija), ali se to danas ne praktikuje.

Njihova upotreba potisnuta je primenom drugih materijala koji su počeli da se koriste u proizvodnji sudova za fermentaciju i odležavanje vina (drvo, beton, čelik, plastika, staklo). Ipak, u poslednjih nekoliko decenija glinene posude su počele ponovo da dobijaju na popularnosti zajedno s trendom pravljenja vina na starinski način. Ali čak i danas vino iz amfore je u stvari vino iz kvevrija odnosno dolije.  |

Foto: Boban Vidović
nazad na vrh