Ima li košer vina u Srbiji?

Ima li košer vina u Srbiji?

Q: Da li znate da neko u Srbiji proizvodi košer vino?
(Miroslav Cipranić, Beograd)

A: Košer vino pravi se na potpuno isti način kao i „obično“ vino. Jedina razlika je u tome što rabin ili Jevreji koji poštuju sabat moraju da nadgledaju celokupni proces proizvodnje, od ulaska grožđa u vinariju pa sve do flaširanja vina, pri čemu svi sastojci koji se koriste u proizvodnji, uključujući i sredstva za bistrenje, moraju biti košer.

Imajući to u vidu, u Srbiji, koliko znamo, niko ne pravi za tržište vino po tim religioznim obrednim pravilima.

S druge strane, na tržištu Srbije postoje košer vina uvezena iz Izraela, konkretno iz njihove vinarije Hermon koja mogu da se kupe i u online prodaji Vino.rs.

Inače, među raznim košer simbolima za sertifikaciju takvih vina, jedan od najčešćih izgleda kao slovo U u krugu, što sugeriše da ga je overila Unija ortodoksnih rabina. |

nazad na vrh

Srodni tekstovi