Da li je u redu da bude isto a različito!

Da li je u redu da bude isto a različito!

Q: Da li je u redu da procenta alkohola u vinu bude različit ako je u pitanju ista sorta, ista berba i ista vinarija? U pitanju je vino iz Srbije!
(Nikola82)

A: Vino, odnosno njegove karakteristike, najviše zavise od kvaliteta grožđa. Sve okolnosti u koje spadaju vremenske prilike tokom vegetacije, uzgojni oblik, klon, podloga loze, tip zemljišta, obrada, kao i sve ostale operacije koje se obavljaju u vinogradu, a kasnije i u vinariji, utiču na krajnji proizvod tj.grožđe, a potom i na vino. 

Vinogradi se podižu na različitim parcelama koje se manje ili više razlikuju jedna od druge. Time one odgovaraju ili ne određenoj sorti grožđa. Neka parcela sa svim svojim karakteristikama više odgovara jednoj sorti nego druga parcela različitih karateristika isto toj sorti. Ti vinogradi mogu fizički biti jedan do drugog, ali da se ipak suštinski razlikuju u mnogim stvarima.

Samim tim grožđe jedne sorte može da bude bolje i kvalitetnije, čime nakuplja više šećera i drugih materija, a ista ta sorta na drugoj, manje odgovoarajućoj parceli, nakupi manje šečera i drugih materija, dajući manje kvalitetno i manje alkoholno vino.

Isto tako, na sadržaj šećera, a samim tim kasnije i na procenat alkohola u vinu, može da utiče i vreme berbe istih sorti, kao i tehnologija vina. Naime, ukoliko beremo istu sortu u različito vreme, možemo dobiti grožđe sa različitim sadržajem šećera, a time i alkohola u vinu. 

Takođe, vina iste sorte sa različitim sadržajem neprevrelog šećera mogu imati različit sadržaj alkohola. 

Dakle, vina od iste sorte, iz iste godine, proizvedena u istoj vinariji mogu da sadrže različit procenat alkohola!

nazad na vrh

Srodni tekstovi