Tik (Tok) Tak vreme je za promene

Tik (Tok) Tak vreme je za promene

Kako će vino u budućnosti dolaziti do krajnjih potrošača? Vinski sektor se suočava s promenama koje se na različite načine odražavaju u vezi sa budućnošću različitih učesnika na tržištu.

Proizvođači vina se sve više okreću novim dalekim tržištima vina, a trgovci se suočavaju sa strukturnim promenama u prodaji gde će, na osnovu istraživanja, prvenstveno opadati prodaja u sferi tradicionalnih vinskih trgovaca, dok će kupovina vina putem maloprodajnog lanca ili putem interneta nastavit rast.

Trgovina vinom između proizvođača i trgovaca se menja i lanci nabavke postaju kraći jer se vino sve više naručuje direktno od proizvođača. Ovaj kraći lanac nabavke predviđa teža vremena za uvoznike, distributere, veletrgovce i vinske agencije. U svim slučajevima gde je moguća direktna prodaja, njihova će uloga nestati, osim ako ne dokažu neku svoju dodatnu vrednost.

Kragujevac 2022 radionice 06

Službene degustacije na popularnim sajmovima vina privlače internacionalne vinske stručnjake, trgovce i kupce, pojedince koji žele pronaći nova vina, nove vinarije. Takvi događaji pomažu ovim ljudima da se snađu u mnoštvu vina, ali vinski sajmovi istovremeno omogućavaju vinarijama da se istaknu iz mase te predstave vina ključnim uticajnim osobama.

Proizvođači se kroz nove kontakte nadaju novim izvoznim tržištima na kojima će kroz izvoz izbeći sve veću konkurenciju koja se javlja na domaćem tržištu. Takođe očekuju da će se otvoriti i izvozna tržišta izvan tradicionalnih evropskih vinskih zemalja i da će to u budućnosti imati dodatni značaj za njih. Ali moraju biti svesni i problema sa kojima će se susresti.

Osim geografske, tu je i kulturna udaljenost od zemalja koje tradicionalno konzumiraju malo ili nimalo vina i čija se marketinška struktura često bitno razlikuje od evropskih tržišta. Manji proizvođači vina su dosta optimistični za razliku od prodavaca vina u direktnom kontaktu s takvim krajnjim korisnicima.

Organski podrum rafael 019

Proizvođačima čiji je fokus domaće tržište, maloprodaja je pored prodaje na pragu najvažniji kanal. Istraživanja pokazuju da će marketinški stručnjaci nastojati da vino sve više nabavljaju direktno iz malih vinarija. To znači da će se mali vinari suočiti sa direktnim upitima trgovaca, kao i sa izazovima administracije i logistike.

U budućnosti se takođe očekuje snažan porast Internet prodaje putem onlajn mreža, kao i onih u posedu vinarija tako i spoljnih Internet trgovaca. Jer današnji kupci vina su informisani i povezani putem pametnih telefona, tableta i slično te i na taj način dolaze do mišljenja i iskustva drugih kupaca.

Svaki kupac, po istraživanju Facebooka svakodnevno provede minimum 50 minuta na toj platformi, lajkujući i objave na Instagramu. To znači, da bi kupci primetili vino vinarija mora biti prisutna na svim ključnim digitalnim kanalima koje koriste potencijalni kupci, ali i objave bi trebalo biti dosledne kroz zanimljive sadržaje.

red wine cup computer work 472371

Ne radi se znači samo o promociji ponuda, izveštavanju o novim berbama ili događanjima u vinariji. Zanimljiv sadržaj je širok pojam, to može biti bilo šta zabavno, poučno ili relevantno.

U vinskom svetu trenutno je na sceni takmičenje između marketinga putem porekla vina (terroara) ili njegove robne marke. Većina trgovaca i proizvođača se slaže da će se vino u budućnosti najuspešnije plasirati preko svog porekla. Značaj brenda će u budućnosti biti veći iz perspektive proizvođača nego iz perspektive trgovaca.

Vino je društveni proizvod a događaji povezani s vinom su odličan način za interakciju s kupcima i potencijalnim kupcima. Degustacija u vinariji ili na sajmu je društveni medij koji kao kanal promocije savršeno odgovara vinu kao društvenom proizvodu. U svakom slučaju bitno je da vino dođe do svoje ciljane publike.

Sve ove promene potakli su milenijalci koji postaju novi, veliki segment potrošača vina a čije su kupovne navike znatno drugačije. Proizvođači i trgovci trebaju se prilagoditi i  odgovoriti njihovim zahtevima jer oni radije kupuju online ili u vinariji. Prilagođavanja moraju biti i u marketingu, tehnologiji (web stranica/webshop) i komunikacijskim praksama. Sve je to ključno za proces prodaje, kako sad tako u budućnosti koja je dolaskom Interneta odavno počela.   |

Foto: Boban Vidović
nazad na vrh