Filozofija vinskog marketinga

Filozofija vinskog marketinga

Ljudi ne vole da im se prodaje, ali obožavaju kupovati. Ako kažem da sam iz Bosne, i da do prije nekoliko godina nisam ništa znala ni o vinu ni o vinskoj industriji ne bi bilo toliko iznenađujuće. Ali o sadnji čokota, podizanju vinograda, pravljenju kvalitetnog vina učim već godinama i nemam namjeru prestati.

Shvatila sam da kvalitetno vino treba cijeniti i poštovati jer da bi se napravilo kvalitetno vino treba jako puno znanja, truda i rekla bih sreće.

Ono čime se profesionalno bavim jesu marketnig strategije i turizam. Imam priliku raditi na stranim tržištima, istraživati za potrebe naučnih radova, ali uz vino sve to lakše ide. Da li ste ikada razmišljali zašto pijete baš određeno vino?

Da li, i koliko, prodaja vina ima za cilj samo da prodaje vino ili treba i da kreativno učestvuje u stvaranju marketing strategije poslovanja te vinarije? Kako porodičnim vinarijama približiti marketing filozofiju poslovanja? Zašto u  marketing filozofiji poslovanja kažemo da se „kupac“, odnosno onaj koji uživa u pijenju vina, se stavlja u centar pažnje, pa proizvođač vina nastoji maksimalno zadovoljiti njegove potrebe i želje. Ali koje su to njegove potrebe? Šta on želi? Kako će proizvođač vina znati šta želi njegov kupac?

Da bi vinarije mogle odgovoriti na ova pitanja, posebnu pažnju moraju posvetiti razvoju marketinga, čime će se povećavati i prodaja vina. Svi zaljubljenici u vino znaju kako držati čašu, kako mirisati vino, ali da li su se ikada zapitali kako to vino zadovoljava njihove potrebe i koje su to njihove potrebe?

Naravno, da bi vinarija došla do tih odgovora mora shvatiti da je prodaja jedna od izuzetno važnih karika u njenoj funkciji marketing poslovanja. Mnogi kad čuju riječ marketing pomisle samo na promociju, ali promocija je samo jedan od četiri elemenata marketinga.

Marketing u vinarstvu obuhvata vino kao finalni proizvod, formiranje nivoa cijene, promociju vina i vinarije, odluke o načinu distribucije vina. Sve ovo se  podređuje potrebama kupca i nastoje se zadovoljiti njegove potrebe.

U svijetu vina pojam prodaje se proširuje sa aspekta proizvođača i na druge oblike ponude i prodaje  vina (veleprodaja, maloprodaja, zastupstvo i sl.) ali i na  prodaju usluga vinskog turizma.

Za svaku vinariju ostaje izazov kako razviti novu etiketu vina i time razviti novu potrebu koja do tada nije postojala. Kako prezentirati novu etiketu vina, kako kod „vinopije“ stvoriti osjećaj potrebe za baš tim vinom i kako ga navesti da kupovinom zadovolji novonastalu potrebu.

Kupac vina mora imati najvažniji status za vinariju, i na taj način ćemo maksimalno zadovoljiti njegove zahtjeve i potrebe.

nazad na vrh

Srodni tekstovi