Osnovan savez vinara i vinogradara

U Beogradu je 1. jula 2019. godine uz podršku institucija i Vlade Republike Srbije osnovan Savez vinara i vinogradara Srbije što je zapravo istorijski trenutak za jednu od najživljih i najperspektivnijih grana domaće privrede. Na ovaj način stvoreno je prvi put telo koje može biti ravnopravan i relevantan sagovornik sa odgovarajućim organima Republike Srbije.

Opširnije...

A od sada - Sremska vina

Udruženje proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla „Srem - Fruška gora“ je tri godine  radilo na izradi Elaborata o proizvodnji vina sa geografskim poreklom što je ovih dana rezultiralo donošenjem rešenja o priznavanju oznake i usvajanja Elaborata.

Opširnije...

Vinska Srbija na mapi

Kolika je, kako se deli i od čega je sastavljena vinska i vinogradarska Srbija?
Odgovor na ovo, večito golicavo pitanje nalazi se u „Vinogradarskom atlasu”, koji je stoičkim naporom i zaista samopregornim radom na terenu, posle niza godina iznedrio tim autora: Doc.dr. Dragoslav Ivanišević i Prof. dr. Nada Korać sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, te Dipl.ing.-master Darko Jakšić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Opširnije...

Poziv vinogradarima

vinogradarSrpskim vinogradarima će ubuduće biti daleko lakše da se upišu u Vinogradarski registar. U cilju pomoći proizvođačima grožđa, koji po osnovu Zakona o vinu moraju da se upišu u Vinogradarski registar i prijave podatke o svojim vinogradima, nadženo ministarstvo je pokrenulo izmene Pravilnika o Vinogradarskom registru koji počinje sa primenom 7. febrauara, 2014. godine.

Proizvođači grožđa više neće morati da podnose dokumentaciju o katastarskim podacima (izvod iz lista nepokretnosti i kopije planova parcela), kao i izvod iz Agencije za privredne registre (za privredne subjekete), već će Ministarstvo, odnosno Centar za vinogradarstvo i vinarstvo preko svojih šest kancelarija u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Negotinu, Aleksandrovcu i Nišu neophodne podatke pribavljati iz raspoloživih baza Republičkog geodetskog zavoda i Agencije za privredne registre.

To će biti od velikog značaja za proizvođače koji neće imati nikakve troškove za upis u Vinogradarski registar, već će podnošenjem popunjenog zahteva (VV1 obrasca) veoma lako moći da započnu proceduru upisa i ostvare ovu obavezu, koja je istovetna u svim zemljama Evropske unije. Zainteresovani se, ukoliko imaju nedoumica, za pomoć mogu obratiti direktno Darku Jakšiću, rukovodiocu Grupe za vinogradarstvo i vinarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u ulici Nemanjinoj 22-26, ili na Tel/Fax +381 11 3616977

Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed