Podrška šumadijskim vinarima

Podrška šumadijskim vinarima

U okviru programa „Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji“ započeta je realizacija projekta „Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije – IMPULS Wine“.

Projekat je podnet u okviru poziva za dostavljanje predloga za dizajniranje inicijative na teritoriji šumadijskog okruga, a oblast intervencije su vinogradarstvo i proizvodnja vina. Uz finansijsko učešće projektnih partnera, projekat finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovodi konzorcijum partnera koji čine NIRAS (Poljska, Danska), FAOW (Poljska) i Partner Solutions (Srbija) u okviru ruralnog-regionalnog partnerstva „Razvoj teritorijalnog identiteta regije Šumadija kroz podršku ključnim sektorima ruralne ekonomije“.

Vodeći partner na projektu IMPULS Wine je regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, dok su projektni partneri Grad Kragujevac, Opština Topola, Udruženje vinara Šumadije i Centar vinske kulture.

mapa sumadinci bez ss

Opšti cilj projekta je doprinos razvoju teritorijalnog identiteta šumadijskog regiona pružanjem podrške sektoru proizvodnje vina, a kao specifični ciljevi navedeni su povećanje konkurentnosti proizvođača vina šumadijskog vinskog rejona kroz izgradnju tehničkih i ljudskih kapaciteta i institucionalnu podršku, kao i poboljšanje vidljivosti i plasmana tipičnih vina iz regiona kroz promotivne i marketinške aktivnosti te podizanje svesti potrošača i distributera vina.

Glavni ekonomski uticaj projekta ogleda se u jačanju kapaciteta proizvođača vina radi postizanja bolje konkurentnosti, a time i boljeg plasiranja regionalnog vina na nacionalnom i međunarodnom tržištu. Povećanje efekata kroz turistički sektor podrazumeva poboljšanje turističke ponude i stvaranje regiona atraktivnijim za domaće i strane turiste. Projekat takođe doprinosi poboljšanju ekonomske i socijalne situacije ciljnog regiona kroz realizaciju specijalizovanih edukacija, koje će uključiti nezaposlene osobe zainteresovane za angažovanje u vinskom sektoru.

PROJEKAT IMPULS WINE
(video)

Ekonomsko osnaživanje žena i mladih kao specifičnih ciljnih grupa takođe je važan aspekt projekta, koji će se postići kroz kriterijume za odabir učesnika planiranih kurseva na temu vinogradarstva i proizvodnje vina. Takođe, podrška mladima će se pružiti kroz pilot projekat za mladog preduzetnika, člana Udruženja vinara Šumadije.

Očekivani rezultati projekta su poboljšana tehnologija proizvodnje vina, razvijeni kapaciteti proizvođača grožđa i vina iz šumadijskog vinskog rejona, razvijeni zajednički resursi u sektoru vinogradarstva i vinarstva, poboljšana prepoznatljivost tržišta proizvođača vina iz šumadijskog vinskog rejona, povećanje nivoa vinske kulture u regionu i uspostavljen sistem za praćenje razvoja sektora vinogradarstva i vinarstva .

Projektne aktivnosti se realizuju na teritoriji šumadijskog vinskog rejona u periodu od jula 2017. do avgusta 2018. godine.

nazad na vrh

Online prodavnica vino.rs

Pitajte somelijera

  • Ukoliko imate pitanja u vezi izbora vina ili ostalih artikala u online prodavnici Vino.rs nudimo vam stručnu pomoć naših somelijera. Pitanja možete postaviti pozivom na telefon 064 111 8279 ili slanjem na mail adresu i naslovite sa PITAJTE SOMELIJERA! Odgovor će te dobiti u roku od jednog radnog dana.

Preporuka

Veoma je važno da dobro pročitate Uslove kupovine” i imate ih u vidu prilikom ostvarivanja svojih porudžbina. Na ovaj način se od zloupotreba štite prava svih učesnika u procesu kupoprodaje te Vas molimo da prihvatite ove mere predostrožnosti kao obostranu zaštitu u procesu.

vino-rs logo beli
  • VINO.RS doo
  • Jurija Gagarina 57/1a
  • 11070 N. Beograd
  • PIB: 107512643
  • Matični broj: 20818476
  • Žiro-račun: 340-11007337-17
  • Mail redakcija@vino.rs
  • Telefon: 064 111 8279

O nama